Burse Doctorale UPT 2008

    Obiectivul general al proiectului, axa prioritară 1: "Educatie si formare profesionala initiala   de calitate in sprijinul dezvoltarii si cresterii economice", domeniul major de intervenţie 1.5: "Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”, îl constituie adaptarea, îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de formare a viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, în contextul procesului Bologna.

Universitatea "Politehnica" din Timişoara priveşte îndeplinirea obiectivului general ca un rezultat prin care se integrează în contextul naţional urmărit prin obiectivul general al POS DRU şi răspunde obiectivului operaţional al Axei Prioritare 1 a POS DRU 2007-2013:
 „îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora pe durata ciclului doctoral”.

Doctoratul, ca generator de educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, trebuie să furnizeze resursă umane capabilă de cercetare fundamentală transferabilă în folosul societăţii.

Universitatea îşi însuşeşte orientarea preconizată pe plan european pentru cercetare prin Agenda de modernizare a universităţilor, propunându-şi să contribuie la dezvoltarea de cercetători-experţi capabili să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.

Pliant - Proiect strategic ID 6998